PANİK ATAK

PANİK ATAK

Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir. Hastalar bu durumu çoğunlukla “kriz” olarak adlandırırlar.

Panik Atak, birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar; çoğu zaman 10-30 dakika (seyrek olarak da 1 saate kadar) devam ettikten sonra kendiliğinden geçer.

BELİRTİLERİ

Çarpıntı

Nefes almada zorluk

Göğüste sıkışma hissi

Terleme veya üşüme

Ateş basması

Titreme/üşüme

Kontrolü kaybetme hissi

Delirme veya ölüm korkusu

Baş dönmesi

Bayılma hissi

Etrafı kendini değişmiş, tuhaf hissetme

Bayılma hissetme

Yoğun ölüm korkusu

Panik atakta yukarıdaki belirtilerin en az 4 ü bulunur

Panik atak çoğu zaman belirgin bir neden olmaksızın ve aniden ortaya çıkar. Kişide kontrol edememe duygusu arttıkça ataktaki belirtilerde de artış görülebilir. Bu da kişiyi daha çok dehşette hissetmesine neden olabilmektedir. Kadınlardan erkelerden daha çok rastlanmaktadır.

Olası nedenleri;

Çocukluk çağı travmaları

“Hayır” demekte ve kendini ifade etmekte zorlanan bireyler

Bastırılmış duygular

Zorlu yaşam olayları

Genetik yatkınlık

Kronik bir hastalık

Cinsel taciz veya istismar öyküsü

Bir yakının kaybı

Doğal afetler

Boşanma

Başka bir psikiyatrik tanısı almış olmak

(Depresyon, OKB, Anksiyete Bozukluğu)

Panik atak özellikle agorafobi, sosyal fobi ve özgül fobilerle beraber görülebilmektedir

TEDAVİ

Panik atakta en etkili yöntem psikoterapi+ilaç tedavsidir. Bunların yanında kişinin başetme becerileri ve iyileşme motivasyonu ile sosyal desteği de önem taşımaktadır.

Her rahatsızlıkta olduğu gibi en önemlisi hastalığı ve belirtileri iyi tanımaktır.bu kişinin kendi bedenini dinlemesi demek değildir.. ancak belirtilere ne kadar hakim olunursa başetmek de ona göre hızlanacaktır..

KENDİNE YARDIM İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kaçınma davranışı yerine olabildiğince korktuğu durumların üzerine gitmeye çalışmak

Doğru nefes almak bu bireyler için çok önemlidir çünkü bazen düzensiz nefes alışverişi bile atağı başlatabilmektedir

İyi gelecek bir meşguliyet edinmek

Hafif yürüyüşler yapmak

Sevdiği etkinlikleri az da olsa devamlı yapmaya çalışmak

Duygularını paylaşabileceği kişilerle paylaşımlarını arttırmak

Terapi veya ilaç alıyorsa mutlaka düzenli devam etmek

Kafein ve sigara tüketimine dikkat etmek

Tetikleyicileri farketmeye çalışmak

PANİK ATAK BİR SONUÇTUR.. ZİHİNSEL VEYA RUHSAL AÇIDAN BAŞEDİLEMEYEN SORUNLARIN BEDEN İLE KENDİNİ DIŞAVURMA BİÇİMİDİR. BU NEDENLE PSİKOTERAPİDE ATAK DEĞİL; BELİRTİ VE TETİKLEYİCİLER ODAKLI ÇALIŞILMAKTADIR.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.